Minisymposium beheer van (monumentale) bomenparken Zaterdag 16 september 2017, 14.00 uur in het pinetum

29 juni 2017

Hoe beheer je een (monumentaal) bomenpark met een collectie bomen, als je dat duurzaam in stand wil houden? Welke visies zijn daarop mogelijk vanuit verschillende perspectieven?
• Beheer vanuit dynamisch perspectief: lessen uit de bosbouw,
David Borgman, Borgman beheer

De bosbouw denkt men vanuit groei, ontwikkeling van toekomstige kwaliteit, levenscyclus en dus primair dynamisch. Dit in tegenstelling tot het perspectief van de landschapsarchitect en het publiek dat primair uitgaat van eindbeeld of conservering van het huidige beeld, met een zekere ontkenning van groei en ontwikkeling.
Wat kunnen we gebruiken uit de bosbouw om dat dynamische perspectief in het beheer te brengen, mede met het oog op de ontwikkeling van toekomstige kwaliteit. Wat gebruikt de bosbouwer als instrumentarium en lijkt dat bruikbaar? Wat is de bijdrage van monumentale bomen in het bosbeheer? Kan dat ook nog een financiële bijdrage leveren of zijn dat primair andere bijdragen en zou dat te vertalen zijn?
• Beheer vanuit het perspectief van de (monumentale en veterane) bomen Annemiek van Loon, de Bomenconsulent

Wat zijn de randvoorwaarden voor het beheer vanuit het perspectief om een park(bos) te hebben met monumentale en veterane bomen? Dit zal gebeuren aan de hand van de verschillende levensstadia die een boom van ontkieming tot het laatste blad doorloopt. Daaraan gekoppeld zullen verschillende opties voor specifieke beheermaatregelen of het bewust achterwege laten daarvan worden besproken.
• Beheer vanuit de toegevoegde waarde van de gebruiker/bezoeker Jeroen Glissenaar beheerder Park Sonsbeek, Gemeente Arnhem

Kan je zonder restricties gebruikers en bezoekers gebruik laten maken van een park om maximale toegevoegde waarde te hebben? Wat vraagt dat voor het beheer? Hierbij zal aandacht besteed worden aan de ervaring in Park Sonsbeek en welke randvoorwaarden nodig zijn om dat te laten slagen.


• Beheer van de omgeving vanuit ecologisch perspectief: lessen uit de praktijkcase pinetum de
Dennenhorst
Louis-Jan van den Berg, Berglinde

Buro Berglinde heeft een inventarisatie gedaan van de flora in het pinetum voor de provincie Gelderland. Zij zullen een aantal zaken laten zien uit de inventarisatie en een toelichting geven op de implicaties op het beheer
Rond 5 uur: Afsluiting dagvoorzitter
Na afloop van het programma vanaf 17.30 uur is er een aantal rondleidingen langs bijzondere bomen van de collectie onder leiding van Martin Heutink van Heutink Advies dat het tenaamstellingsonderzoek heeft uitgevoerd.
Tevens is er een borrel met iets simpels te eten.
Aanmelding en kosten:
Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail op pinetum@planet.nl. Kosten aan de deelname zijn € 20, gaarne over te maken op rekening IBAN NL05 RABO 0126 1102 47 ten name van Stichting Vrienden Pinetum de Dennenhorst.
Sciadopitys Vrienden en vrijwilligers betalen € 10.

Locatie:
Het minisymposium vindt plaats op het pinetum de Dennenhorst in Lunteren. Voor de gelegenheid zal het toegangshek aan de Boslaan naast bij het informatiebord naast nummer 81 geopend zijn. Hek graag sluiten in verband met de schapen. Helemaal naar achteren lopen en u vindt daar het ontvangstcentrum/werkplaats.
Als u via de ingang bij de Lunterse Boer binnenkomt, helemaal naar links lopen en aan het eind naar rechts, dan ziet u de schuur aan uw rechterhand.
Er is voldoende parkeergelegenheid langs de Boslaan.
Lunteren beschikt over een treinstation. Het pinetum bevindt zich op ongeveer 1,5 km lopen van het station. Vanuit het station loopt u naar links naar de Boslaan die u circa 1,5 km volgt tot u aan u linkerhand het Pinetum ziet.

Nadere Informatie:
Benno Smit, 06 53837754, pinetum@ planet.nl