Kerstkransen maken zaterdag 14 december 2019

28 oktober 2019

Workshop Kerstkransen maken vanaf 12.30 uur. Eerste groep 12.30. Tweede groep 14.30 uur.
In een pinetum is elk jaar het nodige aan onderhoud te doen en dat levert bijzonder groen op voor een fantastische en unieke kerstkrans. De workshop is inclusief materiaal, koffie en thee. Kosten € 15,00. Opgeven voor 10 december info@pinetum.eu. U kunt de kosten overmaken rekeningnummer NL05 RABO 0126 1102 47 ten name van Stichting Vrienden van het Pinetum de Dennenhorst te Lunteren.

NB. De kerstmarkt in Lunteren valt dit jaar wel weer samen met deze workshop, na afloop kan je door naar het kerstspektakel bij de Koepel.