Minicongres “Waarin ligt de waarde van bomentuinen?”

Pinetum de Dennenhorst, Boslaan Lunteren Vrijdag 11 september, 13.30 uur Minicongres “Waarin ligt de waarde van bomentuinen? ”Zijn bomentuinen de moeite waard om te behouden en waarom en vanuit welke optiek? Vanwege de bijdrage aan de biodiversiteit, of alleen vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde, of zijn het gewoon pretparken, een plantaardige variant van de dierentuinen die zichzelf moeten bedruipen? Hoe brengen we dat beter over het voetlicht?

Het pinetum de Dennenhorst organiseert in samenwerking met haar vrienden een minicongres over de waarde van het behoud van bomentuinen als afsluiting van het naamgevingsproject waarbij alle bomen weer opnieuw op naam zijn gezet. Daarmee is de laatste onderdeel van het 10-jarige renovatietraject van het pinetum de Dennenhorst afgesloten.

Programma

Th.C.W.Oudemans, filosoof, auteur van Plantaardig en eigenaar van een treurbomencollectie Tenax in Wedde:
“Bestaansgronden van arboreta - filosofie, darwinisme en de intelligentie van planten” 

Dedde Smid, beheerder Belmonte Arboretum, Wageningen:
“Binnen 5 jaar op eigen benen: Een nieuwe benadering van een collectietuin met eigen verdienmodellen”

Teo Wams, directeur Natuurbeheer, Natuurmonumenten:
“Ervaring vanuit Natuurmonumenten : Strategie van de natuurbescherming en argumenten om natuurgebieden/biodiversiteit te behouden en ontwikkelen.”

Discussie

Het renovatietraject werd mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Gelderland, de gemeente Ede, het Rabobank Coöperatiefonds, het Mr Laurens Takken Natuurfonds van het Prins Bernard Cultuur Fonds, Idee en Uitvoering en de Noaber Foundation en de Stichting Vrienden van het Pinetum de Dennenhorst.

Het naamgevingstraject was mogelijk dankzij de begeleiding van Hans Janssen, oud-docent plantenkunde van Larenstein en Wilbert Hetterscheid, directeur van het Von Gimborn Arboretum. Wij zijn ook grote dank verschuldigd aan de heren Dick van Hoeij Smith en Nico Schellevis die ons met raad en daad ter zijde hebben gestaan en het resultaat niet meer kunnen meemaken.

Na afloop van het programma vanaf 17.30 uur is er een aantal rondleidingen langs bijzondere bomen van de collectie onder leiding van Martin Heutink die het tenaamstellingsonderzoek heeft uitgevoerd.
Tevens is er een borrel met iets simpels te eten.
Aanmelding en kosten:

Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail op pinetum@planet.nl. Kosten aan de deelname zijn € 15, gaarne over te maken op rekening IBAN NL05 RABO 0126 1102 47 ten name van Stichting Vrienden Pinetum de Dennenhorst.