Minisymposium: Welke bomen planten?

22 mei 2019


Minisymposium: Welke bomen planten?
Zaterdag 14 september 2019, 14.00 uur, Pinetum de Dennenhorst, Boslaan Lunteren
Hoe zorg je voor een blijvend interessante en waardevolle collectie bomen? Welke visies zijn daarop mogelijk vanuit verschillende perspectieven in theorie en praktijk?

John van Ruiten, directeur NAK tuinbouw en voorzitter Vrienden Hortus Leiden:

Keuzes in collectiebeheer in tuinen en arboreta: relevantie voor landschap en biodiversiteit

Bij de keuze van nieuwe bomen vormen het kunnen laten zien van de waarde, de pracht en de eigenschappen (o.a bijdrage aan de biodiversiteit) van de boom voor anderen een belangrijk criterium voor die keuze. Arboreta kunnen met hun keuze en de daar opgedane kennis en ervaringen met de soorten, een leidraad zijn voor te gebruiken bomen in bossen, tuinen en landschap. Hij zal aangeven hoe je op basis daarvan relevante keuzes kan maken voor bepaalde bomen.

Dr. Koen Camelbeke, directeur Arboretum Wespelaar, Belgie
Komen en gaan – collectiebeheer in het Arboretum van Wespelaar
Het doel van een collectiebeleid van een botanische tuin of arboretum is de ontwikkeling van een verzameling te sturen en te begeleiden rekening houdend met de missie en de programma’s van die tuin. Ook Arboretum Wespelaar volgt deze algemene regel en heeft een aantal topics (herfstkleur, esthetiek,) en een aantal plantengroepen (Acer, Magnolia, Rhododendron,…) vastgelegd in haar collectiebeleid.
Toch is Arboretum Wespelaar uniek in twee aspecten:
• Vooreerst is de stichter van het Arboretum nog steeds zeer actief betrokken bij het collectiebeheer. Beslissingen over aanplant of vellen worden steeds door het triumviraat genomen: stichter, directeur en hoofdtuinier.
• Daarenboven wordt de verzameling te Wespelaar gekenmerkt door een groter dan “normale” turn-over: jaarlijks wordt zowel veel gekapt als veel (nog meer) aangeplant.
Tijdens deze uiteenzetting zal de directeur van het arboretum, Koen Camelbeke, dieper ingaan op de algemene beleids- en beheerprincipes alsook op de uniciteit van het Arboretum Wespelaar.


Laagdrempelig collectiebeheer en toegevoegde collectiewaarde in de praktijk
Wilbert Hetterscheid en Theo Damen, Nationaal Bomensmuseum von Gimborn Arboretum, Doorn
Het van Gimborn is gestart als particuliere collectie en daarna ruim 40 jaar onderdeel geweest van een wetenschappelijke collectie. Nu is het bijna 10 jaar weer een particulier initiatief met belangrijke ambities op het gebied van collectiebeheer, waarbij historie en toekomst beide hun rol hebben.
Die historie bepaald mede het beleid. Zo wil het een genenpool zijn voor historisch materiaal als de unieke “Gimborn”- en andere cultivars, belangrijk genetisch erfgoed. Bepaalde collecties krijgen minder aandacht omdat ze het niet goed doen en er geen toegang is tot nieuw materiaal. Bijdrage van nieuwe collectieonderdelen aan de beleving van bezoekers en de bijdrage aan de biodiversiteit zijn belangrijke besliscriteria.
Zij zullen ingaan hoe dit in de praktijk werkt en hoe samenwerking met anderen daarbij belangrijk is en de impact vergroot.

Rond 5 uur: Afsluiting dagvoorzitter
Na afloop van het programma vanaf 17.30 uur is er een aantal rondleidingen langs bijzondere bomen van de collectie onder leiding van Martin Heutink van Heutink Advies dat het tenaamstellingsonderzoek heeft uitgevoerd.
Tevens is er een borrel met iets simpels te eten.

Aanmelding en kosten:
Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail op pinetum@planet.nl. Kosten aan de deelname zijn € 25, gaarne over te maken op rekening IBAN NL05 RABO 0126 1102 47 ten name van Stichting Vrienden Pinetum de Dennenhorst.
Sciadopitys Vrienden en vrijwilligers betalen € 15.

Locatie:
Het minisymposium vindt plaats op het pinetum de Dennenhorst in Lunteren. Voor de gelegenheid zal het toegangshek aan de Boslaan naast bij het informatiebord naast nummer 81 geopend zijn. Hek graag sluiten in verband met de schapen. Helemaal naar achteren lopen en u vindt daar het ontvangstcentrum/werkplaats.
Als u via de ingang bij de Lunterse Boer binnenkomt, helemaal naar links lopen en aan het eind naar rechts, dan ziet u de schuur aan uw rechterhand.
Er is voldoende parkeergelegenheid langs de Boslaan.
Lunteren beschikt over een treinstation. Het pinetum bevindt zich op ongeveer 1,5 km lopen van het station. Vanuit het station loopt u naar links naar de Boslaan die u circa 1,5 km volgt tot u aan u linkerhand het Pinetum ziet.

Nadere Informatie:
Benno Smit, info@pinetum.eu