Nieuwe cursus "Welke naaldboom is dat?"

27 oktober 2020

Eind september is er voor de derde keer de cursus herkennen van naalbomen gegeven door Martin Heutink. Deze cursus kon ondanks de coronamaatregelen veilig worden gegeven met 10 deelnemers. Ook voor volgend jaar staan weer twee cursussen gepland, namelijk op 24 april de basis cursus en nieuw is de vervolgcursus op 25 september. De kosten van deze cursussen zijn € 95 en ze zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Lunch is inbegrepen. Meer informatie en aanmelden kan via info@conifers.nl. https://conifers.nl/cursussen-trainingen/

Welke naaldboom is dat?
In deze eendaagse cursus leert u de belangrijkste geslachten en soorten naaldbomen en coniferen in Nederland. Tijdens de rondgang in de middag door het pinetum zullen we de bomen in het veld bezoeken met interessante achtergrondverhalen. Waarbij we ook de monumentale exemplaren van de Dennenhorst in levende lijve zullen aandoen.

Naaldbomen II, verdiepende studiedag
Na 3 basiscursussen ‘Welke naaldboom is dat?’ in de afgelopen jaren, met enthousiaste en betrokken deelname, lijkt er genoeg animo voor een verdiepende studiedag.

Deze verdiepende studiedag is dus een vervolg op de basiscursus ‘Welke naaldboom is dat?’. Het ochtendprogramma zal verdiepend van aard zijn en richt zich op een groep binnen de naaldbomen. Het middagprogramma zal bestaan uit een wandeling door het pinetum gewijdt aan een thema. De studie-morgen en het thema voor het middagprogramma zal worden gekozen in samenspraak met de deelnemers aan de basiscursus, en volgt binnenkort.