Vrienden stichting

In 2006 is de stichting Vrienden van het Pinetum De Dennenhorst opgericht om te helpen bij het in stand houden van het pinetum. Het bestuur van de stichting probeert samen met de eigenaren draagvlak te creëren voor de instandhouding en het onderhoud van het pinetum.

Leidraad voor het beheer is nog dezelfde als de stichter in 1934 voor ogen had: zorgdragen dat de bomen in een natuurlijke omgeving tot volle wasdom kunnen komen en hun natuurlijke schoonheid kunnen tonen. Om de kosten te beperken worden er schapen gebruikt bij het beheer en wordt naast een professionele tuinman veel met vrijwilligers gewerkt. Jonge boompjes wordt verwijderd, zodat de heide weer de kans krijgt te herstellen en er wordt in beperkte mate gesnoeid. Ook worden waar nodig bomen vervangen.

De familie probeert het pinetum duurzaam in stand te houden als een levend natuurmonument. De inspanningen die daarvoor nodig zijn zijn vele malen groter dan bij een gewoon bos.

Uw hulp is welkom

Om het pinetum in stand te houden zijn we voortdurend op zoek naar mensen die willen helpen. Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, zijn er vrijwilligersdagen die op de site worden vermeld waar u kunt helpen.

U kunt ook financieel bijdragen door vriend te worden en een bijdrage te geven aan de stichting Vrienden van het Pinetum De Dennenhorst. Bij een bijdrage van meer dan €40 wordt u teevens uitgenodigd voor de jaarlijkse vriendendag. U kunt zich opgeven door contact met ons op te nemen. Het rekening nummer van de stichting is NL05 RABO 0126 110247.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-status) waardoor giften aftrekbaar zijn en legaten volledig ten goede komen aan het werk van de stichting. Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Pinetum de Dennenhorst te Lunteren vindt u hier.